Internistični center PREBIL, Uroš Prebil s.p.

Kardiologija :: Diabetologija :: UZ srca


V diabetološki ambulanti ordinira Vukelič Katarina, dr.med.,spec.inter.; v kardiološki ambulanti pa Uroš Prebil, dr.med.,spec.inter.

Ponedeljekkardiologija
diabetes
10:00 - 20:30
08:00 - 12:30
Torekkardiologija07:00 - 15:00
Sredakardiologija
diabetes
11:30 - 20:30
14:30 - 18:30
Četrtekkardiologija07:00 - 14:30
Petekkardiologija07:00 - 14:00
osebno v ambulanti
po telefonu na številko 01 721 60 03
po elektronski pošti na naslov internisticni.center@t-2.net
po navadni pošti na naslov Internistični center Prebil, Vodnikova 3 A, 1230 Domžale
elektronsko na internetni strani narocanje.ezdrav.si
Pooblaščena oseba za čakalni seznam je dr. Uroš Prebil, kontakt: internisticni.center@t-2.net

Kontakt

Vodnikova ulica 3A,
1230 Domžale
01 721 60 03
internisticni.center@t-2.net

Storitve in čakalne dobe specialistične ambulante

Informacije o čakalnih dobah so pridobljene iz javno dostopnih uradno objavljenih podatkov in so zelo okvirne - odvisne so namreč od trenutnih razmer oziroma povpraševanja po storitvi. Poleg tega je objavljeni podatek lahko starejši od 30 dni. Za točnost objavljenih podatkov na dan, ko potrebujete zdravstveno storitev torej ne moremo odgovarjati.

NATANČEN PODATEK O ČAKALNI DOBI LAHKO PRIDOBITE IZKLJUČNO NEPOSREDNO PRI IZVAJALCU, KO STORITEV POTREBUJETE.

Odpoved termina

V skladu z 2. odstavkom 15b člena ZpacP lahko pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član odpove termin:
  • (1) brez navajanja razlogov najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve nujnosti HITRO ali REDNO
  • (2) poznejša odpoved brez navajanja razlogov je mogoče iz objektivnih razlogov in mora biti v pisni obliki (hospitalizacija, bolezen, poškodba pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na izvedbo zdravstvene storitve, smrt v družini). V navedenem primeru ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat za isto napotitev v okviru stopnje nujnosti hitro ali redno.
  • (3) odpoved ni mogoča po preteku 30 dni od termina niti v primeru objektivnih razlogov